Skattemæssig rådgivning

Start af virksomhed, selskabsdannelse, generationsskifte og forhandlinger med myndighederne.

Skattelovgivningen er i dag særdeles kompleks. Det er derfor vigtigt, at man sørger for at få belyst konsekvenserne og mulighederne, inden beslutningen træffes.

Såfremt en tvist med myndighederne skulle opstå, er man nød til at have den rigtige rådgivning, hvis et positivt resultat skal opnås. Vores store erfaring og kompetente netværk sikrer dette.