Ansvarserklæring

Oplysningerne på dette web-site er kun beregnet til at give læseren en generel vejledning i forhold af interesse og til eget brug. Brugen og virkningen af love kan variere meget på grundlag af de specifikke fakta. På grund af jævnlige ændringer i love, regler og forordninger og de naturligt forekommende farer som følge af elektronisk kommunikation, kan der forekomme forsinkelser, udeladelser eller unøjagtigheder i oplysninger på dette web-site. Derfor videregives oplysningerne ud fra en forståelse af, at forfatterne og udgivere ikke hermed yder juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning eller tjenesteydelse.

Oplysningerne kan derfor ikke anvendes som erstatning for rådgivning fra revisorer, skatterådgivere eller andre rådgivere. Før der træffes nogen beslutninger eller forholdsregler, bør du rådføre dig med en revisor fra Nørgaard Revision.

Selvom vi på alle måder har forsøgt at sikre, at de oplysninger, som er indeholdt på dette web-site, er indhentet fra pålidelige kilder, er Nørgaard Revision ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser eller for de resultater, som opnås ved brug af oplysningerne.

Alle oplysninger på dette web-site er anført, som de foreligger uden nogen garanti for fuldstændighed, nøjagtighed eller rettidighed, ligesom de resultater, som opnås ved brug af oplysningerne, er uden nogen form for garantiforpligtelse - direkte eller implicit - herunder, men ikke begrænsende sig til, garantiforpligtelse vedrørende præsentation, salgsbarhed og brugbarhed til et specielt formål.

Nørgaard Revision dets indehavere og medarbejdere kan på ingen måde blive holdt ansvarlige over for brugere eller andre for beslutninger eller forholdsregler, der er truffet på grundlag af oplysninger på dette web-site eller nogen indirekte, specielle eller lignende skader, selvom muligheden for sådanne skader er blevet oplyst.

Visse links fra dette web-site har forbindelse til andre web-sites, som vedligeholdes af en tredjepart, hvorover Nørgaard Revision ikke har nogen kontrol. Nørgaard Revision fremsætter ikke indvendinger mod eller garanterer for nøjagtigheden eller andre aspekter af oplysninger indeholdt i andre web-sites.