Revision

Revision af alle typer selskaber og institutioner.

Vi yder i dag revision og udvidet gennemgang for en del virksomheder over hele landet, herunder flere andre revisionsvirksomheder.

For mange er et dog tilstrækkeligt, at vi yder assistance med regnskabsopstillingen. Dette er også prismæssigt en fordel for mange.