Om Nørgaard Revision

Nørgaard Revision er et mindre revisionsfirma med 3 ansatte. Det blev oprindelig etableret i 1957 i Århus af Inge Nørgaard og Johs. Nørgaard, der begge var registrerede revisorer FRR.

I 1962 flyttede virksomheden til Grenaa, og siden 1981 har firmaets ansvarlige ledelse været registreret revisor Flemming Nørgaard og registreret revisor Eske Nørgaard, begge er medlemmer af FSR - danske revisorer.

Kundekredsen er hovedsagelig hjemmehørende på Djursland og i området omkring Århus, men vi betjener kunder over hele landet.

Den primære kundekreds består af virksomheder med aktivitet indenfor:

  • Detailhandel
  • Engroshandel
  • Im- & eksportvirksomhed
  • Edb virksomhed
  • Liberale erhverv
  • Produktionsvirksomhed
  • Håndværksvirksomhed
  • Gartneri
  • Fiskeri

samt både større og mindre selskaber indenfor ovennævnte områder.

Endvidere udfører vi revision af selvejende institutioner og lign. med offentlig revision.

Aktuel information

I øjeblikket tilbyder vi denne aktuel information. Såfremt dette giver anledning til spørgsmål i forhold til din virksomhed, er du velkommen til at kontakte os. 

Prisindeks hos Danmarks Statistik
Satser og beløbsgrænser hos SKAT